T-445/2015 LO Javna nabavka usluga - Održavanje poslovnih zgrada u Ogranku Loznica

20.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

5.6.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacija

16.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru