T-456/2015 LO Javna nabavka usluga - Usluga održavanja vozila

4.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

9.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 8.

9.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 9.

9.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka, partija 10.

22.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

27.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

29.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

29.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

30.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

4.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 13.

4.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 14.

6.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

6.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 11.

14.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.