T-562/2015 LO Javna nabavka usluga male vrednosti - Dezinfekcija, dezinskekcija i deratizacija

26.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru