T-706/2015 LO Javna nabavka radova - Radovi na poslovnoj zgradi u Ogranku Loznica

15.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

22.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

22.4.2015. godine
Izmena konkursne dokumentacije

24.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

23.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.