T-714/2015 LO Javna nabavka radova - Građevinski radovi na EEO 10(20)kV u Ogranku Loznica

16.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru