T-721/2015 LO Javna nabavka radova - Građevinski radovi na EEO 10(20) kV u Ogranku Loznica

9.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

23.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

11.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru