T-735/2015 UP Javna nabavka radova - Građevinski i zemljani radovi u Ogranku Loznica

7.4.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

30.4.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

28.5.2015. godine
Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

1.6.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru