MN-17/2013 Javna nabavka dobara i usluga - Nabavka i ugradnja klima uređaja za sistemsku salu

25.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru