MN-36/2013 Javna nabavka male vrednosti - Usluge održavanja i popravke uređaja za pogon vozila sa TNG

14.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Obaveštenje o obustavi postupka