T-20/2013 Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene

28.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.08.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru