T-21/2013 Javna nabavka dobara - Benzin, dizel i TNG za pogon ED Tutin

30.07.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.09.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

25.09.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PP-30/2013 Benzin,dizel i TNG za pogon Tutin