T-27/2013 Javna nabavka usluga - Deratizacija i dezinfekcija u ogranku ED Novi Pazar

29.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

25.10.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru