T-29/2013 Javna nabavka radova - Molerski radovi sa izradom pregradnih zidova i spuštenih plafona

16.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

18.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

16.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za PP-37/2013