T-128/2014 NP Javna nabavka dobara - Ostali elektromaterijal i ostali sitan inventar i alat u Ogranku Novi Pazar

8.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

4.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.