T-154/2014 NP Javna nabavka dobara - Materijal za bravarsku radionicu za Ogranak Novi Pazar

9.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

3.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru