T-184/2014 NP Javna nabavka dobara - Gorivo (Benzin BMB 95, Euro Dizel i TNG)

19.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

20.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

10.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PP-184/2014