T-20/2014 NP Javna nabavka dobara - Materijal za održavanje higijene u poslovnim objektima ED Novi Pazar

22.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

19.05.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru