T-226/2014 NP Javna nabavka dobara - Elektromaterijal i oprema

28.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

31.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.