T-322/2014 NP Javna nabavka usluga - Usluge ispitivanja opreme za rad

27.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

13.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

20.11.2014. godine
Dopuna konkursne dokumentacije

18.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru