T-353/2014 NP Javna nabavka usluga - Usluge servisiranja i ispitivanja PP opreme i sredstava

23.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

27.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

17.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru