T-37/2014 NP Javna nabavka dobara - Sitan alat i inventar

01.08.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

2.9.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka