T-390/2014 NP Javna nabavka radova - Radovi na sanaciji krova, fasade i dela prostorija poslovne zgrade u Tutinu

29.10.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.11.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru