T-411/2014 NP Javna nabavka radova - Elektromontažni radovi za investicije na EEO 10(20)kV

22.8.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.8.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

6.10.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

17.12.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru