T-602/2014 NP Javna nabavka usluga - Usluga održavanja vozila (dvanaest partija)

12.6.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija (11 MB)

11.7.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

6.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

6.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

6.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.

6.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 12.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 10.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.