T-61/2014 NP Javna nabavka dobara - Oprema za sistemsku salu - alarmni i sistem kontrole pristupa za sistemsku salu

18.09.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.10.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

19.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru