T-671/2014 NP Javna nabavka usluga - Geodetske usluge i usluge izrade dokumentacije na teritoriji Ogranka Novi Pazar

18.06.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija (11 MB)

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

11.8.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.