T-702/2014 NP Javna nabavka dobara - Dobra za kafe kuhinju

28.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.06.2014. godine
Obaveštenje o obustavi postupka

29.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru