T-712/2014 NP Javna nabavka usluga - Usluge restorana

15.04.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

30.05.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru