T-467/2014 NP Javna nabavka dobara - Oprema za personalne računare i računarske periferije, oprema za neprekidno napajanje, oprema za telekomunikacione sisteme

29.9.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

21.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

21.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

21.11.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.