T-91/2014 NP Javna nabavka dobara - Dobra za redovan proces izgradnje elektroenergetskih objekata

06.05.2014. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

03.06.2014. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

13.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

13.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

13.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 7.

13.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 8.

13.06.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 9.

01.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

01.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

01.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

01.07.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.