ODS–KV–0150–15 Javna nabavka usluga - Usluga servisiranja i ispitivanja PP opreme i sredstava

18.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.2.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

4.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru