ODS–KV–0151–15 Javna nabavka usluga - Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u Ogranku Novi Pazar

30.12.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

26.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

7.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

27.4.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru