ODS–KV–0235–15 Javna nabavka usluga - Održavanje poslovnih zgrada u Ogranku Novi Pazar

15.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

25.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

29.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

12.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

18.5.2016. godine
3. Odluku o zakljucenju okvirnog sporazuma