ODS–KV–0306–15 Javna nabavka dobara - Rezervni delovi za održavanje vozila u Ogranku Novi Pazar

26.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

11.2.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

24.3.2016. godine
Odluka o obustavi postupka

7.4.2016. godine
Obaveštenje o obustavi postupka