ODS–KV–0312–15 Javna nabavka usluga - Usluge štampanja i fotokopiranja

26.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.1.2016. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

1.3.2016. godine
Produženje roka za podnošenje ponuda

1.3.2016. godine
Izmena konkursne dokumentacije

20.4.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

2.6.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru