ODS–KV–0315–15 Javna nabavka dobara - Dobra sa uslugom ugradnje za malu hidroelektranu u Ogranku Novi Pazar

29.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

28.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

31.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru