ODS–KV–0320–15 Javna nabavka usluga - Geodetske usluge u postupku legalizacije objekata u Ogranku Novi Pazar

27.1.2016. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

24.3.2016. godine
Odluka o dodeli ugovora

18.5.2016. godine
Obaveštenje o zaključenjom ugovoru