T-92/2015 NP Javna nabavka dobara - Potrošni materijal (toneri, ketridži, DVD, CD)

8.5.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.5.2015. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

21.7.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru