T-183/2015 NP Javna nabavka dobara - Gotov beton i betonski proizvodi u Ogranku Novi Pazar

18.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

17.8.2015. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru