T-469/2015 NP Javna nabavka usluga - Transportne usluge-prevoz opreme i materijala i usluge podizanja tereta dizalicom nosivosti preko 20 tona u Ogranku Novi Pazar

1.6.2015. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

15.7.2015. godine
Obaveštenje o obustavi postupka