T-100/13 Javna nabavka radova - Građevinski radovi na izgradnji i održavanju elektroenergetskih objekata na teritoriji opštine Sremska Mitrovica

28.10.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u drugoj fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija

25.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru