T-103/13 Javna nabavka dobara - Delovi za Boš pumpu sa ugradnjom

01.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

04.12.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka