T-107/13 Javna nabavka dobara - Popravka brojila

05.11.2013. godine
Obaveštenje o pokretnju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva

21.11.2013. godine
Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke