T-109/13 Javna nabavka dobara - Alat i pribor

13.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

05.12.2013. godine
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

05.12.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.12.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

06.12.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije