T-110/13 Javna nabavka usluga - Geodetske usluge za ED Šabac

19.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u prvoj fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija

16.12.2013. godine
Pitanja u vezi konkursne dokumentacije

16.12.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

16.01.2014. godine
Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije