T-112/13 Javna nabavka radova - Građevinski radovi na izgradnji i održavanju elektroenergetskih objekata na konzumnom području ED Šabac

29.11.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda u drugoj fazi kvalifikacionog postupka

Konkursna dokumentacija

03.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 1.

03.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 2.

03.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 3.

03.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 4.

03.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 5.

03.01.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru, partija 6.