T-114/13 Javna nabavka dobara - Elektronski tahografi

12.12.2013. godine
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

26.12.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru