T-116/13 Javna nabavka dobara - Delovi za boš pumpe sa ugradnjom

14.01.2014. godine
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

06.02.2014. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru