T-54/13 Javna nabavka dobara - Merni ormani

23.08.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

16.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

18.09.2013. godine
Pojašnjenje konkursne dokumentacije

14.11.2013. godine
Obaveštenje o zaključenom ugovoru