T-55/13 Javna nabavka usluga - Održavanje higijene i ispomoć u magacinu ED Šabac

07.06.2013. godine
Javni poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori